Menü
ÇORUM TURBO

Çorum Hurda Araç Bertaraf Yapılır

Anasayfa / Çorum Hurda Araç Bertaraf Yapılır

"Çorum Hurda Araç Bertaraf Yapılır"

Çorum Hurda Araç hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz

21/03/2018 tarihli 7103 sayılı kanun ve Motorlu Taşıtlar Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 16 Yaş ila 98 Model Arası ve 97 Model ila Daha Eski motorlu taşıtlarını Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak teslim ederek sıfır araç alımında ÖTV indirimden yararlanmak isteyen mükelleflerin, notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı taşıtının madde hükmünden yararlanabileceğine dair belge almaları gerekmektedir.

Ayrıca kanun da “Model yılı 1997 veya daha eski olup, il özel idareleri veya büyükşehir belediyelerine ya da MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerine teslim edilmek suretiyle hurdaya çıkartılacak araçlar için aynı zamanda 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmünden yararlanılması da mümkün olduğundan, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş olan hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmaması kaydıyla, 7020 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında hurdaya çıkartılmasında sakınca bulunmadığına dair bir örneği Tebliğ ekinde (EK:5B) yer alan yazı verilir.Denilmektedir.

Mükellefler, 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ÖTV teşvikinden 31/12/2019 tarihine kadar faydalanabilir. Ayrıca 31/12/2018 tarihinde sona erecek olan 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(Vergi Affı), 7103 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.